Kontakty

Telefón:0944 344 053

E-mail : opravaturba@opravaturba.sk

MENU
MENU
Počítadlo
Celkom
169997
Týždeň
3850
Dnes
59
Online
22

Poškodenie turbo dúchadiel

Najčastejšie poškodenia turbodúchadiel(túrb):

 

Medzi najčastejšie poškodenia turbodúchadiel (túrb), patrí zryhovanie, ktoré je dôsledkom znečistených mazacích systémov. Dôvodom je predpoklad, že doporučený výmenný interval oleja a filtra platí po celu dobu životnosti motora. Doporučujeme skracovať výmenný interval so zvyšujúcim sa opotrebením motora alebo ak sa často krát jazdia krátke úseky do 15km, prehodnotiť viskozitu na zvyšujúcom sa opotrebení motora.

 

Príčina poškodenia sa dá identifikovať na základe poškodených častí turbodúchadla (turba).

 

- Viditeľné ryhy na hriadeli turbíny a ložisku, čo je dôsledkom znečisteného motorového oleja abrazívnymi časticami, ktoré zanechávajú za sebou povrch zryhovaný. Je jedno či motorový olej je v motore 5 sekúnd alebo sa autom odjazdilo 5tis. km. Zryhovanie oceľového povrchu nespôsobí bronzový kompozit ani hladký brúsený povrch hriadeľa turbíny. Zryhovanie je spôsobené abrazívnymi časticami dopravenými motorovým olejom, ktoré pod tlakom 4 bary sú vtlačené do klzného priestoru ložísk, následne sú rozomleté a vyplavené von z ložiskového priestoru.

 

-Zryhovanie na kĺznej ploche ložísk, čo je dôsledok abrazívnych častíc privedených motorovým olejom medzi klzné plochy

 

-Pred montážou nového alebo opraveného (repasovaného) turbodúchadla (turba),je potrebné 100% vyčistiť mazací systém a časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s motorovým olejom.

 

-Nebezpečným je aj podcenenie nutnosti vyčistenia mazacieho systému. Znečistenie motora sa nevyrieši nový alebo kvalitnejší olej. Nový olej po kontakte s karbónovými usadeninami ich začne rozpúšťať. Životnosť aditiv sa skončí ich vyčerpaním čo môže vzniknúť v krátkej dobe, záleží od sily znečistenia motora. Na znečisťovaní oleja sa podieľa kvalita spaľovania, objem spalín - koľko ich prenikne do kľukovej skrine, zvyšujúce znehodnocovanie oleja, zvyšujúca teplota mazaných častí motora a bodku za zhoršujúcimi sa podmienkami mazania spraví poškodené turbodúchadlo. Olejový filter zachytí nečistoty od 20μm a väčšie častice, ale pod 20μm prejdú ďalej a keďže sú vyčerpané aditiva, budú sa cirkulujúce nečistoty zachytávať na stenách mazacieho systému, zhlukovať a obrusovať pohybujúce sa časti motora. Doporučuje sa po vyčistení mazacieho systému zopakovať 3x výmenný interval po odjazdení 500km, 1000km a 2000km aby sa zvýšila kvalita vyčistenia mazacieho systému, zvlášť z kanálikov, ku ktorým je problém sa fyzicky dostať pri mechanickom čistení.

 

-Sfarbenie povrchu hriadeľa turbíny - iné ako sivobiele je príčinou nedostatočného mazania. Na vstupe do turbodúchadla musí byť dosiahnutý minimálny tlak na voľnobehu 0,7-1,7 bar. Pod záťažou od 1500 ot/min musí byť tlak 4.7bar. Korektné meranie je iba, keď teplota motorového oleja je maximálna akú počas prevádzky motorový olej dosahuje. Priemerná teplota býva cca 80°C - 100°C.

 

-Napečený motorový olej na povrchu hriadeľa turbíny je dôsledkom extrémnej teploty zapríčinenej nedostatočným mazaním a chladením turbodúchadla, alebo nevhodným motorovým olejom.

 

-Pred montážou turbodúchadla musí byť vykonaná kontrola tlaku so studeným olejom či olejové čerpadlo vyvinie požadovaný tlak oleja. Po naštartovaní zohriať motorový olej na maximálnu prevádzkovú teplotu a skontrolovať predpísaný tlak počas jazdy. Ak nie je dosiahnutý predpísaný tlak v celom rozsahu otáčiek motora ihneď zastaviť motor a pred ďalším naštartovaním musí byť odstránený chybový stav mazania.

 

-Rizikom pre poškodenie lopatiek turbodúchadla (túrb), sú všetky voľne pohybujúce sa častice v sacom alebo výfukovom potrubí. Jedná sa o odtavené častice zo žhaviča, karbónové usadeniny, drobiace piestne krúžky, sedla ventilov, pri výmene vzduchového filtra padnuté nečistoty za filter do sacieho potrubia, ktoré po naštartovaní preletia cez turbodúchadlo (turbo), s dôsledkami poškodenia.